talion gallery

"Marsupials" curated by Taro Izumi

2012.2.25 – 2012.3.31
-
Artists:
Koki Tanaka, Hiroyuki Nisougi, Yohei Imamura, Junta Egawa, Hiroyuki Oki, Ryosuke Ogino, Kohei Kobayashi, Shoko Toda, Atsuhiko Misawa, Kazuhiro Nomura


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


izumi_curation


facebooktwitter